Kontaktliste:

Der er numre på alle under menuerne ‘Bestyrelse’ og ‘Ansvarlige’

Klub mail: skydivehlf@gmail.com

Formand Anders mobil: 26176990
Eller på radio FREQ: 122,500

Adressse
Donskærvej 4,
7600 Struer

-->