Navn Titel
Mathias Benedictus Larsen (formand) Flyansvarlig, elevansvarlig civil
Jan Agger (instruktør) Elevansvarlig forsvar
Mathias Benedictus Larsen Klubhus ansvarlig
Karsten Kokholm (instruktør) Tandemansvarlig
Karsten Kokholm Materielansvarlig
Pernille West Christensen Medlemsansvarlig, Instagram/hjemmeside
Mathias Benedictus Larsen
René Holst Christensen/Carsten Winther
Facebook
Kantine og bar
Mathias Benedictus Larsen Kontakt til kommune, presse, DFU mm
Karsten Kokholm og Jan Agger Instruktørelev ansvarlig
-->