Navn Titel
Poul E Frederiksen Flyansvarlig, elevansvarlig civil
Jan Agger Elevansvarlig forsvar
Emil Lind Klubhus ansvarlig
Karsten Kokholm Tandemansvarlig
Anders Koch Materialansvarlig
Mona Bank Olesen Medlemsansvarlig
Lotte Gram Nielsen
Peter Ruben
Facebook og hjemmeside
Kantine og bar
Dorte Vilsgaard Kontakt til kommune, presse, DFU mm
-->